BOOKS

PAANO MAGPAKATAO
For Grade 4

Rex Publishing 

(P. Florentino, Quezon City)

PAANO MAGPAKATAO
For Grade 7

Rex Publishing 

(P. Florentino, Quezon City)

PAANO MAGPAKATAO

For Grade 9

Rex Publishing 

(P. Florentino, Quezon City)

PAGPAPAKATAO For Grade 8

Rex Publishing 

(P. Florentino, Quezon City)

BUHAY: Edukasyon sa

Pagpapahalaga para sa Kolehiyo 
(Co-Author)
Buhay Publishing (PNU, Manila)

GOODNESS IN SPIRIT

 Salesiana Publishing 

For Year IV

CE/GMRC for Grade 5 

(Revised Edition)

Rex Publishing 

(P. Florentino, Quezon City)

Character Education 4 

Worktext in GMRC for Grade Four

(Author)

Rex Publishing

(P. Florentino, Quezon City)

PAANO MAGPAKATAO
For Grade 4

Rex Publishing 

(P. Florentino, Quezon City)

PAANO MAGPAKATAO

 For Grade8

Rex Publishing 

(P. Florentino, Quezon City)

PAGPAPAKATAO For Grade 7 

Rex Publishing 

(P. Florentino, Quezon City)

PAGPAPAKATAO For Grade 9

Rex Publishing 

(P. Florentino, Quezon City)

GOODNESS IN SERVICE

Salesiana Publishing 

 For Year III

GOODNESS IN THE FAMILY

Salesiana Publishing 

For Year II

CE/GMRC For Grade 4 

(Revised Edition)

Rex Publishing 

(P. Florentino, Quezon City)

Character Education 5 

Worktext in GMRC for Grade Five

(Co-Author)

Rex Publishing 

(P. Florentino, Quezon City)

Values Education for Filipinos Third Year 

(Co-Author)

Salesiana Publishing 

(Makati City)

2005 Copyright ⓒ Benjamin Isaac G. Marte and Nonita C. Marte All Rights Reserved.